Mobility 4: Structured Educational Visits to Schools/Institutes and Training Seminar in Sweden „Структурирани образователни посещения в училища/ институти и обучителен семинар в Швеция“

english_matters_logo

English Matters Stockholm

Participants: Ani Angelova (Principal) and Ivailo Panov (school psychologist)

From 23rd to 29th September 2018 we took part in the course “Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars in Sweden”. Where we learned about the educational system in this country and how its structure and management leads to the development and success of their students. Its secret lies in the relaxing atmosphere of teaching and learning, mutual respect, low stress levels.
This structured course efficiently combined pedagogic visits to schools, workshops and seminars.
We had the opportunity to meet and interact with teachers, head teachers or principals. We experienced a powerful and unique school culture during our visits to the following schools: 1. Jensen Grundskola Långholmen, 2. Fridegårdsgymnasiet and 3. Vittra School Brotorp. We benefited from a wider selection of good teaching practices. The things we saw there will support the European Dimension in Education within a sense of community.
The seminars and workshops helped us to better enhance our learning in a friendly forum for discussion and exchange about education systems, the culture of the host country, and educational topics of general interest. The Field Projects (“Contexts4Content”) to places of natural, historical and cultural significance provided us with a solid base for development of teaching resources.
We also visited some other places of interest like the place where the famous theft
“Norrmalmstorg“ took place in 1973, the ABBA museum, the Royal Palace, Upsala and so on.

 

Превод:

Мобилност 4: „Структурирани образователни посещения в училища/институти и обучителен семинар в Швеция “
от 23.09.2018 до 29.09.2018г. в Стокхолм, Швеция
Обучителна институция: “English Matters”, Стокхолм
Участници: Ани Ангелова и Ивайло Панов
От 23 до 29 септември 2018 година взехме участие в образователна квалификационна дейност на тема „Структурирани образователни посещения в училища/институти и обучителен семинар в Швеция“ в Стокхолм, Швеция.
По време на обучителната програма се запознахме със специфичните аспекти на шведската образователна система. Придобихме значителни познания за: Културата; Училището и обществото; Ръководните принципи в образователната система; Образователните нива (предучилищна степен, начална задължителна степен, гимназиална степен, условия за завършване на средно образование, обучение за възрастни, шведски език за имигранти и висше образование).
Запознахме се с примери и практики на преподаване в училищата в Швеция, като посетихме и разгледахме три училища: 1. Jensen Grundskola Långholmen, 2. Fridegårdsgymnasiet и 3. Vittra School Brotorp. Участвахме в лекции и семинари, свързани с образователните и културни аспекти на шведското общество. Имахме организирам мобилен семинар, който започна от площада с паметника на Густав Адолф II и завърши в стария град Стокхолм.
Организирахме и свои индивидуални посещения в места с природно, историческо и културно значение: посещение на мястото, където през 1973 г. се случила кражбата „Norrmalmstorg“, в която се замесват заложници, свързани с т.нар. Стокхолмски синдром; също така допълнителни посещения в музея на ABBA, Кралския дворец, Упсала и др.
По време на обучителната програма бяха формулирани следните дейности:
– Оценка на постиженията и въздействието на обучението;
– Обсъждане на финландската образователна система и училищния живот;
– Обсъждане на визуални материали за опита от обучението;
– Свързване с медии (за представяне на обучението и резултатите от него);
– Насърчаване на европейското измерение в образованието чрез работа в мрежа с други участници и посетени училища:
– Обсъждане на идеи за бъдещо сътрудничество.
Обобщен опит от обучението (мобилността):

 От шестгодишна възраст всяко дете има равен достъп до безплатно образование в Швеция.
 Шведската училищна система се регулира от Закона за образованието, който осигурява сигурна и благоприятна (приятелска) среда за учениците.
 Структурата на шведската образователна система е следната:
Предучилищна възраст: В Швеция Förskola (предучилищно образование) се предоставя от общините за деца на възраст от една до пет години. Размерът на общинската субсидия за предучилищното образование зависи от възрастта на детето, както и от това дали родителите работят, учат, или са безработни.
Задължително образование: Шведското задължително образование се състои от четири етапа: Förskoleklass (“предучилищна година”), Lågstadiet (1-3 години), Mellanstadiet (4-6 години) и Högstadiet (7-9 години). На децата на възраст между шест и тринадесет години се предлагат и извънкласни форми на занимание.
Горна степен: Гимназията (10-12 години) е по избор. Има осемнадесет редовни национални програми, шест от които са подготвителни за висше образование като университет, а останалите 12 от тях са професионални.
 Общият успех на шведската образователна система се основава на: готовността за адаптиране и актуализиране; доверието в държавата; основата на шведската култура; отвореността и подхода “отгоре-надолу” като начин за промяна. Ключови фактори за това са: релаксиращата атмосфера за учене и преподаване, взаимното уважение, ентусиазмът, демокрацията (по отношение общите решения в училищата), ниските нива на стрес в училище.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s